Disclaimer & Contact

Contact

Stichts Gevecht Media
Robbert@stichtsgevecht.nl
Straatweg 30a
3604 BB Maarssen

T +31 630391143

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Stichts Gevecht. Stichts Gevecht is een contentbedrijf dat onder andere via affiliate marketing producten en diensten van derden promoot door middel van links en advertentie banners. Stichts Gevecht ontvangt een vergoeding wanneer een gebruiker op een link op deze website klikt en vervolgens een product of dienst koopt.

Stichts Gevecht streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op deze website, maar kan geen garanties geven over de juistheid of volledigheid van deze informatie. Stichts Gevecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Gebruikers moeten hun eigen onderzoek doen voordat ze een aankoop doen. Stichts Gevecht Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige fouten of weglatingen in de informatie op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval is Stichts Gevecht aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade, ongeacht de oorzaak, of op grond van welke rechtstheorie dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of onvermogen om deze website te gebruiken, of de inhoud ervan, of enige andere website waarnaar deze website is gekoppeld, ongeacht of Stichts Gevecht op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Geen garantie

Deze website wordt geleverd op basis van “as is” en “as available” en Stichts Gevech doet geen enkele uitspraak of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Stichts Gevecht garandeert niet dat deze website foutloos zal zijn, ononderbroken of veilig zal zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Wijzigingen

Stichts Gevecht behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te herzien. Dergelijke wijzigingen of herzieningen zullen van kracht worden zodra ze op deze website zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om deze disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van deze website na de plaatsing van wijzigingen in deze disclaimer betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord Stichts Gevecht te vrijwaren en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze disclaimer.

Toepasselijk recht

Deze disclaimer wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat, zonder inachtneming van de conflictregels ervan.

Volledige overeenkomst

Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen u en Stichts Gevecht met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie of voorstellen, of het nu mondeling of schriftelijk is, tussen u en Stichts Gevecht met betrekking tot deze website.

Afzonderlijkheid

Indien een bepaling van deze disclaimer ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling uit deze disclaimer verwijderd en worden de resterende bepalingen volledig van kracht en effectief.

Waarschuwing

Iedereen die deze website inbreuk maakt op deze disclaimer kan aansprakelijk worden gesteld.

15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 3500 1 0 horizontal https://christmaslover.nl 300 1 1